Bezzałogowce idealnie znajdują swoje zastosowanie również w przemyśle. Doskonałym przykładem jest wykorzystanie drona z termowizją. Drony wyposażone w kamerę podczerwieni potrafią w krótkim czasie znaleźć źródło wycieku ciepła na skutek przykładowo nieszczelnego dachu. Wykonanie pionowych zdjęć termicznych pozwala na stworzenie mapy termicznej całego dachu, co znacznie ułatwia znalezienie źródła nieszczelności konstrukcji. Termogramy dachu pozwalają również na sprawdzenie poprawności działania systemów wentylacyjnych i grzewczych pod kątem prawidłowego równomiernego rozprowadzania ciepłego powietrza wewnątrz hali.

Najlepszą porą roku dla zdjęć z drona z termowizją jest zima. Wynika to z większej amplitudy temperatur pomiędzy temperaturą ścian zewnętrznych a miejscem ucieczki ciepłego powietrza z wewnątrz hali.