Z dronów mogą skorzystać także firmy, które zajmują się naprawą i utrzymaniem budynków w odpowiedniej kondycji technicznej. Bezzałogowce umożliwiają przeprowadzenie kontroli budynku w sposób szybki, łatwy i bezpieczny. W przypadku budowli zagrażającej zawaleniem się, drony mogą ocenić stan techniczny bez narażania życia odpowiednich służb.

Przeglądy przeprowadza się nie tylko przy budynkach. Drony można wykorzystać do wykonania przeglądu w trudno dostępnych miejscach. Bezzałogowe statki powietrzne można zaprogramować tak, by leciały wzdłuż określonej trasy na podstawie współrzędnych z systemów nawigacji satelitarnych takich jak np. GPS, GLONASS, Galileo czy Beidou, wykonując na całej swojej trasie zdjęcia np. rurociągu. W przypadku lokalizowania uszkodzeń dron potrafi dokładnie określić współrzędne geograficzne miejsca awarii takiego rurociągu.

Bezzałogowe statki powietrzne coraz częściej uczestniczą także przy ocenie szkód wywołanych zjawiskami atmosferycznymi (burze, wichury). Leśnictwo coraz częściej korzysta z dronów aby oszacować szkody w lesie – powalone drzewa, obszary po pożarze, zatory na rzekach przez połamane drzewa, a połączenie multikoptera z kamerą termowizyjną pozwala obserwować migracje stad zwierząt po zachodzie słońca.

Drony umożliwiają przeprowadzenie szybkiej oceny zniszczeń turbin wiatrowych i ich śmigieł bez konieczności wynajmowania dźwigów i narażania operatorów na pracę w warunkach niebezpiecznych. Wykorzystanie kilku dronów w tym samym czasie pozwala na przeprowadzenie kontroli kilku turbin jednocześnie, co przekłada się na krótszy czas bezczynności całej farmy wiatrowej, w której generatory są wyłączone.

Bezzałogowce wykorzystywane są także do monitorowania instalacji przemysłowych, rozciągających się na dużym terenie oraz do urządzeń, do których dostęp jest znacznie utrudniony. Przykładem mogą być linie energetyczne. Dron wyposażony w kamerę termowizyjną pozwala na ocenę zużycia przewodów energetycznych. Wykonanie inspekcji dronem nad farmą fotowoltaiczną pozwala na przygotowanie szybkiej i skutecznej diagnozy oraz zlokalizowania potencjalnego miejsca awarii panelu fotowoltaicznego. Kolejnym przykładem trudno dostępnych miejsc mogą być rurociągi, wnętrza ogromnych zbiorników w celu przeprowadzenia kontroli szczelności.

Inspekcja dronem często ma miejsce przy farmach wiatrowych, w których mogą zastąpić pracowników przeprowadzających nierzadko niebezpieczne operacje na wysokościach. Zdjęcia z drona pozwalają również na przeprowadzenie kontroli uszkodzeń śmigieł, które są narażone na trudne i zmienne warunki środowiskowe. Jakakolwiek rysa, pęknięcie powinny natychmiast wzbudzić podejrzenie aby nie dopuścić do poważnych uszkodzeń turbiny. Źle wyważone śmigło może być skutkiem awarii w przyszłości. Wykrycie takiej usterki poprzez regularne inspekcje dronem zmniejsza ryzyko jeszcze większych uszkodzeń turbiny.

Przeprowadzanie różnego rodzaju kontroli z wykorzystaniem dronów przydatne jest również dla firm ubezpieczeniowych, które na podstawie zdjęć z powietrza dołączanych do dokumentacji chcą oszacować straty. Wykorzystanie drona w takiej sytuacji jest optymalnym rozwiązaniem zarówno dla poszkodowanego jak i ubezpieczyciela, ponieważ pozwala klarownie przedstawić szkody.

Wysoka jakość aparatów i kamer na dronach pozwala na przeprowadzenie inspekcji dowolnego obiektu przemysłowego. Zbadanie poszycia dachu, rozciągającego się na całej hali magazynowej wymaga dużego nakładu pracy osób przeprowadzających kontrolę. Inspekcja z wykorzystaniem drona jest znacznie szybsza. Dzisiejsza technologia pozwala zaprogramować drona, aby wykonał przelot nad całym obiektem wykonując zdjęcia budynku. Akwizycja zdjęć z drona jest błyskawiczna, co pozwala na szybsze przetwarzanie i analizę zdjęć w celu wykrycia usterki technicznej.

Dron w bardzo krótkim czasie potrafi być gotowy do pracy, aby wznieść się bardzo wysoko. Oszczędność czasu i pieniędzy jest również kluczowa. Przeprowadzając inspekcję dronem mamy jeszcze jedną zaletę, jaką jest brak narażania pracowników na przeprowadzanie kontroli budynków, grożących zawaleniem lub każda inna sytuacja, która może zagrozić bezpieczeństwu życia ludzkiego.

Opalenica inspekcja rzeki Mogilno
Inspekcja rzeki w Opalenicy
Inspekcja ścian Collegium Altum Poznań
Inspekcja ścian Collegium Altum Poznań
Inspekcja dachu z drona Poznań
Inspekcja dachu z drona Poznań
Inspekcja fotowoltaiki z drona
Inspekcja fotowoltaiki z drona
Inspekcja dachu i kominów z drona Poznań
Inspekcja dachu i kominów z drona Poznań
Inspekcja dachu i kominów
Inspekcja dachu i kominów
Inspekcja słupów linii wysokiego napięcia
Inspekcja słupów linii wysokiego napięcia
Inspekcja elewacji budynku
Inspekcja elewacji budynku
Inspekcja dachu i kominów
Inspekcja dachu i kominów
Inspekcja dachu z drona Poznań
Inspekcja dachu z drona Poznań
Inspekcja dachu i rynien deszczowych
Inspekcja dachu i rynien deszczowych
Panele fotowoltaiczne z drona
Panele fotowoltaiczne z drona
Inspekcja dachu i kominów z drona Poznań
Inspekcja dachu i kominów z drona Poznań
Inspekcja dachu i kominów z drona Poznań
Inspekcja dachu i kominów z drona Poznań
Inspekcja słupów linii wysokiego napięcia
Inspekcja słupów linii wysokiego napięcia
Inspekcja ścian Collegium Altum Poznań
Inspekcja ścian Collegium Altum Poznań
Inspekcja dachu i kominów
Inspekcja dachu i kominów
Fotowoltaika z drona top down Poznań
Fotowoltaika z drona top down Poznań
Inspekcja słupów linii wysokiego napięcia
Inspekcja słupów linii wysokiego napięcia
Inspekcja dachu i rynien deszczowych
Inspekcja dachu i rynien deszczowych
Inspekcja kominów
Inspekcja kominów
Inspekcja dachu i kominów z drona Poznań
Inspekcja dachu i kominów z drona Poznań
Panele fotowoltaiczne z drona
Panele fotowoltaiczne z drona
Inspekcja dachu i rynien deszczowych
Inspekcja dachu i rynien deszczowych
Inspekcja słupów linii wysokiego napięcia
Inspekcja słupów linii wysokiego napięcia
Inspekcja ścian Collegium Altum Poznań
Inspekcja ścian Collegium Altum Poznań
Inspekcja dachu i kominów z drona Poznań
Inspekcja dachu i kominów z drona Poznań
Inspekcja fotowoltaiki z drona
Inspekcja fotowoltaiki z drona

Inspekcja słupów linii wysokiego napięcia
Inspekcja słupów linii wysokiego napięcia
Inspekcja rolna Września
Inspekcja rolna Września
Inspekcja iglicy w kamienicy
Inspekcja iglicy w kamienicy
Inspekcja słupów linii wysokiego napięcia
Inspekcja słupów linii wysokiego napięcia
Inspekcja dachu w kamienicy
Inspekcja dachu w kamienicy
Inspekcja słupów linii wysokiego napięcia
Inspekcja słupów linii wysokiego napięcia
Inspekcja dachu w kamienicy
Inspekcja dachu w kamienicy
Inspekcja słupów linii wysokiego napięcia
Inspekcja słupów linii wysokiego napięcia
Inspekcja dachu w kamienicy
Inspekcja dachu w kamienicy
Inspekcja ścian budynku
Inspekcja ścian budynku
Panele fotowoltaiczne z drona
Panele fotowoltaiczne z drona
Inspekcja słupów linii wysokiego napięcia
Inspekcja słupów linii wysokiego napięcia
rzeka warta z drona inspekcja Poznan
Inspekcja poziomu wody w Warcie w Poznaniu
Inspekcja wentylacji budynku
Inspekcja wentylacji budynku
Inspekcja stanu technicznego świetlików
Inspekcja stanu technicznego świetlików
Inspekcja słupów linii wysokiego napięcia
Inspekcja słupów linii wysokiego napięcia
Inspekcja dachu
Inspekcja dachu
Inspekcja stanu technicznego świetlików
Inspekcja stanu technicznego świetlików
Inspekcja rzeki Mogilno Opalenica
Inspekcja rzeki Mogilno Opalenica