Firma Aarsleff specjalizująca się w robotach fundamentowych z wykorzystaniem technologii wbijanych pali prefabrykowanych, podjęła się zadania, jakim było przygotowanie fundamentów pod kładkę dla pieszych nad jeziorem Kórnickim. Wbijanie pali odbywało się z poziomu wody – specjalny ponton, na którym znajdował się kafar, z naciskiem o sile 7 ton sukcesywnie wbijał pal za palem. Transport pali z lądu odbywał się za pomocą dwóch pontonów naprzemiennie. Efektem końcowym będzie powstanie kładki, łączącej promenadę ze stadionem miejskim.