Z dronów mogą skorzystać także firmy, które zajmują się naprawą i utrzymaniem budynków w odpowiedniej kondycji technicznej. Bezzałogowce umożliwiają przeprowadzenie kontroli budynku w sposób szybki, łatwy i bezpieczny. W przypadku budowli zagrażającej zawaleniem się, drony mogą ocenić stan techniczny bez narażania życia odpowiednich służb.

Przeglądy przeprowadza się nie tylko przy budynkach. Drony można wykorzystać do wykonania przeglądu w trudno dostępnych miejscach. Bezzałogowe statki powietrzne można zaprogramować tak, by leciały wzdłuż określonej trasy na podstawie współrzędnych z systemu GPS, wykonując na całej swojej trasie zdjęcia np. rurociągu. W przypadku zlokalizowania uszkodzeń dron potrafi dokładnie określić współrzędne geograficzne miejsca awarii takiego rurociągu.

Bezzałogowe statki powietrzne coraz częściej uczestniczą także przy ocenie szkód wywołanych zjawiskami atmosferycznymi (burze, wichury). Leśnictwo coraz częściej korzysta z dronów aby oszacować szkody w lesie – powalone drzewa, obszary po pożarze, zatory na rzekach przez połamane drzewa, a połączenie multikoptera z kamerą termowizyjną pozwala obserwować migracje stad zwierząt po zachodzie słońca.

Drony umożliwiają przeprowadzenie szybkiej oceny zniszczeń turbin wiatrowych i ich śmigieł bez konieczności wynajmowania dźwigów i narażania operatorów na pracę w warunkach niebezpiecznych. Wykorzystanie kilku dronów w tym samym czasie pozwala na przeprowadzenie kontroli kilku turbin jednocześnie co przekłada się na krótszy czas bezczynności całej farmy wiatrowej, w której generatory są wyłączone.

Bezzałogowce wykorzystywane są także do monitorowania instalacji przemysłowych, rozciągających się na dużym terenie oraz do urządzeń, do których dostęp jest znacznie utrudniony. Przykładem mogą być linie energetyczne. Wyposażenie drona w kamerę termowizyjną pozwoli na ocenę zużycia przewodów energetycznych. Kolejnym przykładem trudno dostępnych miejsc mogą być rurociągi, wnętrza ogromnych zbiorników w celu przeprowadzenia kontroli szczelności.

Inspekcja dronem często ma miejsce przy farmach wiatrowych, w których mogą zastąpić pracowników przeprowadzających nierzadko niebezpieczne operacje na wysokościach. Zdjęcia z drona pozwalają również na przeprowadzenie kontroli uszkodzeń śmigieł, które są narażone na trudne i zmienne warunki środowiskowe. Jakiekolwiek rysa, pęknięcie powinny natychmiast wzbudzić podejrzenie aby nie dopuścić do poważnych uszkodzeń turbiny. Źle wyważone śmigło może być skutkiem niedalekiej awarii w przyszłości. Wykrycie takiej usterki poprzez regularne inspekcje dronem zmniejsza ryzyko większej usterki turbiny.

Przeprowadzanie różnego rodzaju kontroli z wykorzystaniem dronów przydatne jest również dla firm ubezpieczeniowych, które na podstawie zdjęć z powietrza dołączanych do dokumentacji chcą oszacować straty. Wykorzystanie drona w takiej sytuacji jest optymalnym rozwiązaniem zarówno dla poszkodowanego jak i ubezpieczyciela, ponieważ pozwala klarownie przedstawić szkody.

 

Opalenica inspekcja rzeki Mogilno
Inspekcja rzeki w Opalenicy
Inspekcja rolna Września
Inspekcja rolna Września
Inspekcja słupów energetycznych
Inspekcja słupów energetycznych
rzeka warta z drona inspekcja Poznan
Inspekcja poziomu wody w Warcie w Poznaniu
Inspekcja rzeki Mogilno Opalenica
Inspekcja rzeki Mogilno Opalenica